O nás

O mně ve zkratce:

  • Studium II. LF UK ukončeno v řádném termínu, poté 3 roky praxe na plicním oddělení, roční pobyt na I. interní klinice ( oddělení gastroenterologie, hematologie a hematoonkologie, nefrologie, JIP ) , atestace z vnitřního lékařství 1996, další zkušenosti jsem získala v nemocnicích na oddělení onkologie a několik let na hematologii. Práce mne vždy bavila a myslím, že jsem ji dělala vždy pečlivě a dobře. O oboru všeobecného lékařství jsem uvažovala již několik let.
  • Líbí se mi jeho šíře, mnohostrannost, nutnost komplexního vidění pacienta  (ne jen okem jednoho specializovaného oboru ) – hledání souvislostí při zdrav. potíží mých klientů.
  • Absolvovala jsem řadu stáží v rámci předatestační přípravy dle vyhlášky MZ a v roce 2010 složila atestaci ze všeobecného praktického lékařství, získala Diplom celoživotního vzdělávání lékařů a nadále se pravidelně účastním  seminářů a přednášek. Od r. 2011 se externě podílím na výuce mediků na mé Alma Mater  – II. LF UK
  • Práce s mediky mne velmi těší.

 

14,333 total views, 2 views today