Preventivní prohlídky

Obsah preventivních prohlídek a jejich časové rozmezí je dáno vyhláškou č. 3/2010 Sb.

!!! Preventivní prohlídky jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami !!! 

PP se provádí od 18-ti let věku 1x za 2 roky, nejdříve však 23 měsíců od předešlé PP.

OBSAHEM PP:

 • doplnění rodinné, osobní, profesionální anamnézy:
  pátráme zejména po výskytu kardiovaskulárních chorob, hypertenze, cukrovky, poruše tukového metabolizmu, nádorových onemocněních, atd. doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
 • kontrola očkování proti tetanu
 • kompletní fyzikální vyšetření pacienta:
  změření váhy a výšky, krevního tlaku, vyšetření zraku a sluchu, dutiny ústní, poslech srdce a plic, vyšetření břicha, končetin, páteře, kůže, uzlin, atd.
  dále pak vyšetření prsou, vyšetření konečníku a u mužů vyšetření varlat kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění BMI a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence a zhodnocení onkologických rizik; u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat; u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,
 • pomocná vyšetření: EKG: u osob od 40-ti let ve 4-letých intervalech
  krevní cukr: v 18, od 40-ti let ve 2-letých intervalech
  krevní tuky: v 18, 30, 40, 50, 60-ti letech věku
  chemické vyšetření moče: od 18-ti let věku ve 2-letých intervalech
  stanovení krvácení do stolice: ve věku 50 – 54 let 1 x ročně, ve věku od 55-ti let 1 x za 2 roky nebo volba koloskopie (vyšetření tlustého střeva endoskopem) – viz více zde
  mammografie (přístrojové vyšetření prsů): u žen od 45-ti let věku ve 2-letých intervalech laboratorní

Dle výsledků preventivní prohlídky pak lékař indikuje eventuálně další vyšetření.

5,978 total views, 2 views today